dijous, 29 de setembre de 2011

COMENCEN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Aquestes són les activitats que s’iniciaran properament a la nostra Escola:

EDUCACIÓ INFANTIL

ALOHA MENTAL ARITHMETIC (GRUP TINY, P-4 I P-5)   Dilluns 3 d’octubre

ANGLÈS A TRAVÉS DEL JOC   Dimarts 4 d’octubre

TEATRE    Dimecres 5 d’octubre

INICIACIÓ A LA DANSA:   Dilluns 10 d'octubre

ESCOLA DE MÚSICA-SENSIBILITZACIÓ MUSICAL (demanar informació horaris i grups a la Glòria : 628.59.28.80)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ATLETISME   Dijous 29 de setembre

ALOHA MENTAL ARITHMETIC (GRUP TINY 1er i 2on)   Dilluns 3 d’octubre

BALLET   Divendres 30 de setembre

ANGLÈS   Dimarts 4 d’octubre

ESCOLA DE MÚSICA (demanar informació d’horaris i grups a la Glòria : 628.59.28.80)

Encara hi sou a temps de matricular-vos a les següents activitats les quals no han aconseguit el nº suficient d’alumnes per obrir un grup.

ALOHA Mental Aritmetic Grup Kids (Primària, 3er, 4rt, 5è, i 6è)

TEATRE (Primària)

PATINATGE (Primària)
                                                                                            APUNTAT!!!!!!
ESGRIMA (Primària)

FUTBOL (Primària)

INICIACIÓ ESPORTIVA (Ed. Infantil)

LES EXTRA - ESCOLARS DE L'AUSIAS

ELS BENEFICIS DEL BALLET

El ballet, es una dansa que pot ser practicada per nenes i nens. Aquesta disciplina ajuda els nens a adquirir la seguretat i el caràcter necessaris per vèncer la por escènica, i a la vegada els facilita la presa de decisions.

El ballet, te múltiples beneficis per els nens tant pel el desenvolupament físic com el psíquic, ja que aquesta dansa requereix gran concentració per el domini de tot el cos, a més de desenvolupar la flexibilitat, coordinació i ritme.

- La pràctica del ballet li ensenyarà al nen la importància de l’esforç, que es veurà reflectit en cada presentació que realitzi.

- És una excel•lent eina per superar la timidesa, enfortir l’autoestima, reduir l’estres, i establir noves relacions ja que estimula el treball en equip.

- Ajuda a controlar el cos, enfortir els músculs i la coordinació dels moviments.

- Els nens aprenen sobre motivació, perseverància i constància, ideal per a la seva vida futura.

- Ajuda a combatre la depressió, expressar les emocions i canalitzar la adrenalina.

Un aspecte molt important és que ajuda a corregir problemes ortopèdics a les nenes i els nens, com Escoliosi, peus plans, arcs caiguts, cames en ics, etc.

La dansa clàssica enriqueix en molt aspectes entre els quals en podríem destacar:

- Disciplina
- Concentració
- Musicalitat
- Elasticitat
- Força
- Harmonia
- Elegancia

LES EXTRA - ESCOLARS DE L'AUSIAS

ELS BENEFICIS DE L’ATLETISME

El Atletisme és un esport mil.lenari creat pels grecs, i com a tal és l'esport mare dels Jocs Olímpics. Antigament els campions olímpics eren elevats a la categoria de Semi Déus rebent honors i renda de per vida per a ells i la seva família.
L’Atletisme és un dels esports més complets perquè practiquin els nens i les nenes, principalment per la quantitat de disciplines que es poden entrenar com els llançaments, els salts i les carreres.

El Atletisme com tots els altres esports, està adaptat al nivell evolutiu dels nens i les nenes. Per això els més petits corren curses de velocitat en distàncies més curtes o llancen amb implements més lleugers. Però la tècnica d'execució segueix sent la mateixa de la dels atletes més grans.

Per què hauria de practicar atletisme un nen o una nena?, Principalment perquè, llevat d'algunes poques tècniques més complexes, les que es requereixen per l'atletisme són moviments bàsics que qualsevol pot practicar, com córrer, saltar i llançar.

Així és com saltant desenvolupa la força dels membres inferiors, llançant entrena la potència i la força tant de membres superiors com inferiors, i corrent desenvolupa la resistència i la velocitat segons sigui la distància recorreguda i la intensitat assolida.

Donades les característiques d’aquest esport, el nen no necessita tenir un perfil físic determinat, com pot ser l’alçada en bàsquet, ja que la gran quantitat de disciplines que té l’atletisme, permet posar el nen en aquelles que més s’ajustin a les seves característiques físiques, si és hàbil podrà fer salts i curses amb tanques, si és fort llançaments i si li agrada córrer, podrà practicar tot tipus de curses de distàncies variables.

LES EXTRA - ESCOLARS DE L'AUSIAS

BENEFICIS DE L'ESGRIMA

L'esgrima té els seus orígens en l'Edat Mitjana quan l'espasa s'utilitza com a arma defensiva que es feia servir per trencar armadures i atacar els cavallers amb escuts. Quan es va coneixent la pólvora, les armes de foc van anar desplaçant l'espasa com a arma d'atac i defensa, però es va anar utilitzant com a activitat esportiva, usant-se com entreteniment i competició, amb l'exercitació que es requereix per adquirir les habilitats i destreses necessàries per aconseguir un maneig efectiu de l'espasa en els duels, on s'enfronten dos contrincants, que han d'intentar tocar-se amb un arma blanca. La paraula “esgrima”, procedeix del verb germànic SKERMJAN, que significa reparar o protegir.
L'esgrima és un esport molt complet que treballa tot el cos i no és perillós si es prenen les precaucions necessàries.

Bàsicament és una activitat d'habilitat.

- Habilitat per donar punxades al teu contrincant

- Habilitat i intel•ligència per avançar-se als seus moviments i evitar-los.

- Habilitat en saber manejar el sabre, amb la millor destresa possible. Els nens i les nenes entrenen amb una arma especial, més petita, proporcionada a la seva mida i alleugerida en pes.

És un esport molt complet a nivell físic i que ensenya valors fonamentals, a més d'ajudar en el desenvolupament de la seva personalitat:

- Ajuda en el desenvolupament psicomotor dels nens i les nenes.

- Millora la capacitat de raonar i prendre decisions ràpides.

- Desenvolupa l’intel•lecte. Ensenya a controlar les emocions i els impulsos.

- Ensenya a respectar l'adversari en el joc i als altres fora d'ell. Fomenta el desenvolupament de l'educació cap al professor i els seus companys, un valor que després podrà posar de manifest en la seva vida diària.

- Potencia la velocitat, equilibri i coordinació, els reflexos i la capacitat de resistència.

- Crea en el nen un sentiment d'afany de superació en voler ser cada vegada millor i aprèn a assumir les derrotes.

LES EXTRA - ESCOLARS DE L'AUSIAS

 BENEFICIS DE LA MÚSICA

. La música és biològicament una part de la vida humana és part de la passió humana
. un llenguatge propi de l'ésser humà

. un mitjà d'expressió natural

La música crea camins neurals al cervell que estimulen la creativitat. i l’entrena per a formes de pensament positiu molt més elevades.

Estudiar música ajuda al desenvolupament de l'individu en tots els aspectes: socials, cognitius, memorístics, psicomotrius, creatius, de seguretat, abstracció, raonament, memòria…

Si només el escoltar música enriqueix la nostra vida quant més l’enriquirà si és un mateix qui “fa” música.

L'aprenentatge d'un instrument té un gran valor pedagògic ja que estimula: orelles, ulls, mans, dits, cap i cos.

La música influeix positivament en el comportament social dels nens i les nenes: són clarament menys agressius, el rebre classes de música afecta positivament en el rendiment en altres assignatures, ja que sovint milloren.

Amb la música es millora l'orientació espacial i temporal, la socialització, la creativitat, a espontaneïtat, la perseverança, la confiança en un mateix, la concentració, la seguretat, l'atenció, l'adquisició de l'esquema corporal i també la memòria verbal dels nens. En definitiva, la capacitat d'aprenentatge.

I tot això pel fet que amb la música es desenvolupa la part cerebral esquerra, encarregada de les aptituds musicals i de la memòria verbal.

diumenge, 25 de setembre de 2011

SUBVENCIONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MODALITAT INDIVIDUAL

Les famílies que beneficiaries de aquestes subvencions, podreu passar a recollir l'import corresponent segons les activitats extraescolars que van realitzar els vostres fills i filles el curs escolar 2010-2011.
Recordeu l'horari d'ateció a les famílies:
Dijous de 16.00h a 17,00h
Divendres de 9.00h a 10,00h.

dilluns, 19 de setembre de 2011

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2011-2012

FULLS DE PRE - INSCRIPCIÓ A LA CONSERGERIA DE L’ESCOLA

Empleneu totes les dades personals de l’alumne i marqueu totes les activitats en les que esteu interessats al mateix full.

Quan hi hagin suficients pre-inscripcions per obrir un grup us ho comunicarem.

Una vegada comencin les activitats us farem arribar el full de matrícula definitiu.

Les activitats començaran després de l’horari lectiu.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER AQUEST CURS

EDUCACIÓ INFANTIL                                  Preu AMPA           Preu NO AMPA

ALOHA MENTAL ARITHMETIC                  47,00 €/mes             49,00 €/mes

INICIACIÓ A LA DANSA                               13,00 €/mes             15,00 €/mes

ANGLÈS A TRAVÉS DEL JOC                       31,50 €/mes              33,50 €/mes

TEATRE                                                            31,50 €/mes              33,50 €/mes

INICIACIÓ ESPORTIVA                                 22,00€/mes               24,00 €/mes

ESCOLA DE MÚSICA-SENSIBILITZACIÓ MUSICAL (demanar informació horaris i grups)


EDUCACIÓ PRIMÀRIA                                 Preu AMPA        Preu NO AMPA

ATLETISME                                                    14,00 €/mes         16,00 €/mes

ESGRIMA                                                       16,00 €/mes          18,00 €/mes

ALOHA MENTAL ARITHMETIC                47,00 €/mes          49,00 €/mes

BALLET                                                          23,00 €/mes         25,00 €/mes

ANGLÈS                                                        31,50 €/mes          33,50 €/mes

TEATRE                                                         22,00 €/mes          24,00 €/mes

FUTBOL                                                        31,50 €/mes           33,50 €/mes

PATINATGE                                                 22,00 €/mes           24,00 €/mes

ESCOLA DE MÚSICA (demanar informació d’horaris i grups)