Escola de Pares

Dins del projecte Escola de Pares, pel curs 2013-2014, es programaran una sèrie d’activitats dirigides a les famílies de l’escola.


XERRADES PER A LES FAMÍLIES:
La conferència - col·loqui es un recurs eficaç, tant per a rebre informacions sobre temes que ens preocupen, com per a obrir un espai de trobada i reflexió amb altres mares i pares i extreure conclusions que ajudin a millorar la tasca educativa.

TALLERS PRÀCTICS
Les sessions dels tallers tenen un caràcter eminentment pràctic, amb l’objectiu que els pares puguin fer un aprenentatge real i aplicable a l’educació dels fills. Hi ha treball en petit grup amb tècniques (estudi de casos, rol playing, etc.) per a que els participants puguin reflexionar i elaborar estratègies d’actuació pròpies.