Estatuts AMPA Ausias March

Si ho voleu podeu consultar els estatuts de l'AMPA aquí: