dijous, 19 d’abril de 2012

Comença la Matriculació al Casal d'Estiu

DIES DE MATRICULACIÓ AL CASAL D’ESTIU

Divendres 20 d’abril de 16,00 a 19,30h,

Dimarts 24 d’abril de 16,00 a 17,00h

Dimecres 25 d’abril de 9,00 a 10,00h

És imprescindible fer la matricula en aquests dies i dins l’horari marcat.

Després d’aquestes dates, tan sols es podran fer noves matricules o ampliació de setmanes, en el cas que quedin places lliures un cop finalitzat el procés de matrícula.

DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PORTAR EL DIA DE LA MATRÍCULA

-         Els dos fulls de matriculació omplerts amb totes les dades i signats pel pare, mare o tutor de l’alumne.

-         Una fotografia mida carnet de l’alumne amb el nom escrit al darrere.

-         Una fotocòpia de la tarjeta d’identificació sanitària o de l’assegurança mèdica privada.

-         Una fotocòpia del carnet de vacunaciò actualitzat de l’alumne.

-         El certificat mèdic, si escau per aquells/es alumnes que tenen una dieta amb preescripció mèdica.

-         Fotocòpia del certificat del reconeixement legal de la disminució, si escau, per aquells/es alumnes que tenen una tipologia de la disminució. (física, auditiva, visual, psíquica i/o malaltia mental) especificant el grau de discapacitat.

-         Fer efectiva la bestreta (50% del total de l’import total de l’activitat)

AJUTS ECONÒMICS

Aquelles famílies que demanin ajuts econòmics ho hauran de comunicar en el moment de fer la inscripció.

-         Si ja tenen aprovat l’import de l’ajut hauran de portar el justificant.

-         Si encara no la tenen aprovada, és molt important que una vegada rebin la resolució, i com a màxim en el plaç de 7 díes, ho comuniquin trucant al telèfon:  93 276 81 14.  Ja que si no, és donarà per anul·lada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada