dijous, 19 d’abril de 2012

Casal d'Estiu 2012. Ajuts Económics dirigits a les Famílies

Ajuts a les famílies

Les famílies podran sol·licitar un ajut per activitat i infant que vulgui participar –hi. Els ajuts atorgats en cap cas superaran el 90% del preu total de l'activitat per nen/a.

L'accés als trams d'ajuts econòmics anirà en funció de la renda personal disponible anual de la família, segons nivell de renda del quadre següent:
  • De 0 a 3.907 €: 90%
  • De 3.908 a 6.140 €: 60%
  • De 6.141 a 9.959,66 €: 30%
Per calcular en cada cas la renda personal disponible anual, s'han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar –mare, pare o tutors i fills que convisquin en el domicili–, tenint en compte que un membre de la unitat familiar amb discapacitat compta com a dos. Pel que fa al nombre de places que rebran ajut econòmic per a cada activitat, s'atorgaran tants ajuts com permetin el pressupost municipal destinat a aquest efecte o els recursos econòmics dels equipaments municipals organitzadors.

Es becarà un màxim de 10 dies per infant i activitat.

Les persones interessades a sol·licitar l'ajut econòmic s'han d'adreçar, en primera instància, a l'entitat escollida per fer la preinscripció de l'Infant. L'entitat organitzadora els reservarà la plaça en l'activitat escollida i els lliurarà el formulari de sol·licitud (que és alhora el comprovant de preinscripció), en què es detalla tota la documentació que cal lliurar juntament amb la sol·licitud.

Posteriorment, tota la documentació s'haurà de presentar a les Oficines d'Atenció Ciutadana de Districte (Plaça Comas, 18) del 14 al 25 d'abril. En cap cas no s'admetran sol·licituds més enllà d'aquest termini.

Una vegada rebin la resolució, i com a màxim en el plaç de 7 díes, ho hauran de comunicar a l'entitat Centre Català d'Educació trucant al telèfon:  93 276 81 14.  En cas contrari, la preinscripció es donarà per anulada

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada