dissabte, 4 de febrer de 2012

CURS CATALÀ GRATUÏT BÀSIC 1


INFORMACIÓ PER A MARES I PARES

DURADA 45 hores ( 2 classes setmanals de 1.30 h c/u)
MÍNIM PARTICIPANTS 20 persones
HORARI 14.30 h a 16.00 h (subjecte a canvis)
DATA D’INICI : Principis de Març (subjecte a canvis)

TOTES AQUESTES DATES I HORARIS, ESTAN PENDENTS DE CONFIRMACIÓ.
INFORMACIÓN  PARA PADRES Y MADRES


DURACIÓN 45 hora (2 clases semanales de 1.30 h c/u)
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 20 personas
HORARIO de 14.30 h a 16.00 h (sujeto a cambios)
FECHA DE INICIO : Principios de Marzo (sujeto a cambios)


TODAS ESTAS FECHAS Y HORARIOS, ESTÁN PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada